Усний переклад

Якісний усний переклад - це те, що хочуть отримати замовники, чого прагне кожен усний перекладач-початківець, й саме те, на чому спеціалізується наше бюро перекладів. Ми стверджуємо це на основі багаторічного досвіду та отриманих професійних навичок. Міжнародна мідкультурна комунікація стає з кожним днем усе більш важливою й тому все гостріше постає питання про те, що усний перекладач повинен бути присутнім на різноманітних заходах. Усний перекладач - свого роду єднальна ланка, не лише у мовному, але й у культурологічному плані.

На відміну від письмових перекладів, для яких вже прийняті міжнародні стандарти якості як до кінцевого продукту, так і до самого процесу, в усному перекладі перекладачі дуже часто працюють під значним психологічним тиском, та й важко заперечити той факт. що на якість усного перекладу впливають підготовчі етапи та взаємовідносини перекладача із замовником.

Сьогодні, коли з кожним роком менеджмент якості стає усе більш та більш необхідним та популярним, дуже гостро стоїть необхідність у забезпеченні якості усного перекладу. Усний перекладач, який працює на конференції, повинен отримувати достойну оплату, у той час як замовник, що надає цю саму оплату, хоче бачити якісний кінцевий продукт. Якість усного перекладу, особливо на конференціях, необхідно оцінювати з чотирьох сторін: (1) усний переклад з точки зору замовника; (2) усний переклад з точки зору теоретика (наукового робітника); (3) усний переклад з точки зору слухачів конференції; (4) усний переклад з точки зору перекладача.

У ранній період розвитку усного перекладу після Другої Світової війни у майбутніх кандидатів на посаду усного перекладача перевіряли у першу чергу знання необхідної мовної пари, а також вміння сконцентруватися, вільне володіння мовою, самовладання та рівень спокою, пильність та обережність, а також чітка дикція. На сьогодні на додачу до цих вимог розроблено багато стандартів, які напрямлені на забезпечення якості усного перекладу. Особливо гостро стоїть необхідність у якісному усному перекладі у міжнародних європейських організаціях. Тут для прийняття на посаду усного перекладача необхідно пройти тест не лише на знання мови, але й на знання структури самої європейської організації. Це все робиться з єдиною метою - забезпечити якісний усний переклад. Дуже батато державних структур перед тим як найняти кандидата на посаду усного перекладача просять виконати переклад промови того чи іншого політика. Дуже часто на таких тестах для оцінки якості усного перекладу за основу беруть письмовий текст мовою оригіналу. Потім робиться усний переклад на цільову мову. а якість оцінюють в залежності від того, наскільки прийнятним є отриманий переклад для цільової аудиторії. При цьому не роблять аудіозапису, оцінку роблять на місці, приймаючи до уваги такі параметри як, жвавість мови та простота сприйняття, якість та гучність (чіткість) мови. З часом усний переклад стали розглядати як оптимальний баланс між зовнішніми факторами. що впливають на процес перекладу, та реакцією аудиторії на усний переклад.

Також не треба забувати про те, що усний переклад буває найрізноманітніших видів, до кожного з яких висувають окремі вимоги. Ми у нашому бюро перекладів дуже ретельно підходимо до відбору усних перекладачів  для усних переговорів, презентацій і т.д., адже на усіх цих спеціалістах лежить дуже велика відповідальність та дуже часто від них залежить імідж вашої компанії у майбутньому.

Пам'ятка про апостиль та легалізацію документів
Щоб полегшити процес пошуку інформації про апостиль співробітники бюро перекладів Glebov зібрали воєдино всі питання, які найчастіше надходили від наших замовників, і приготували прості і зрозумілі відповіді.
докладно...