Роль та значення перекладачів у суді

Це фундаментальне правило судової системи: кожен має право на рівну справедливість. Це також означає, що всі мають право на перекладачів в залі суду і на переклад кримінальних і цивільних судових документів.

На жаль, нестача коштів, необхідних для забезпечення наявності кваліфікованих перекладачів як усної, так і письмової форм, а також перекладу форм, свідоцтв та інших документів для тих, хто не говорить мовою країни, в якій він перебуває, є частою перешкодою в багатьох судах.

Іноземні туристи, члени етнічних спільнот і люди з проблемами слуху чи мови не завжди спостерігають дотримання їх прав, коли вони з'являються в суді в якості обвинувачених. Тоді яка ж взагалі роль цих перекладачів?

Роль перекладача в суді

Судовий перекладач допомагає тим особам, які не спілкуються мовою, що використовується в судовій системі (або хто не говорить їх «рідною мовою»), зрозуміти і спілкуватись під час цивільних або кримінальних судових слухань.

Перекладач повинен вільно спілкуватись як офіційною мовою країни, так й іноземною мовою, і мати певні знання у сфері судової чи правової систем. Їх робота полягає в перекладі свідчень, звинувачень, судових рішень, юридичних і попередніх слухань.

Головну увагу слід приділити судовому письмовому та усному перекладам для того, щоб не помилитись при перекладі обвинувачення, особливо з урахуванням страху обвинувачених та обмеженням вільного володіння мовою.

Судові перекладачі залучені не тільки в судові процеси; фактично, вони беруть участь у всіх етапах судового процесу, починаючи з першого допиту поліції і закінчуючи арештом за кримінальними справами.

Немає точної фіксованої кількості годин для такого виду роботи − перекладача можуть викликати в будь-який час, і йому доведеться перекладати для обвинуваченого довгі години та на час судових процесів. Це складне, важке і відповідальне завдання.

Така робота вимагає нейтральності і неупередженості в будь-яких випадках, за участі перекладача з точки зору змісту та інших зацікавлених осіб, і також існує ризик, що перекладача можуть розглядати як «клієнта»(підсудного чи ні) в якості спільника.

Потреба у судових перекладачах та їх важливість

Такі перекладачі мають велике значення в забезпеченні судової системи з виконанням зобов’язання гарантування прав людей, які не можуть висловитись офіційною мовою країни, в якій вони перебувають.

Доступ до кваліфікованих перекладачів і лінгвістичної допомоги має важливе значення для забезпечення більшої рівності і забезпечення безстороннього судження, заснованого на суті кожного конкретного випадку, незалежно від статі, раси, національності або мови.

Важливість перекладачів особливо помітна, коли є великі спільноти, які не розмовляють офіційною мовою. Наприклад, в Каліфорнії розмовляють більш ніж 200 мовами, і близько 7 мільйонів людей обмежені в можливості спілкуватись англійською.

Незважаючи на фінансові труднощі і проблеми з пошуком перекладачів зі знанням менш поширених мов і діалектів, ця гарантія рівного правосуддя є важливою, і її потрібно шукати в кожній судовій системі.