Бюро перекладів Glebov
03049, м. Київ, вул. Брюллова 12, оф. 5
office@glebov.com.ua

Німецька - мова зі своєю мелодикою та ритмом

У бюро перекладів Glebov Ви можете замовити переклад з німецької мови або переклад на німецьку мову, або ж можете скористатися послугами усних перекладачів під час ділових переговорів з партнером. Якщо Вас цікавить вартість перекладу на німецьку мову або ж з німецької мови, скористайтеся активним посиланням для переходу на нашу сторінку з цінами.

Бюро перекладів Glebov пропонує переклади з німецької мови та переклади на німецьку мову. У нас Ви можете перекласти свідоцтво про народження на німецьку мову, перекласти свідоцтво про шлюб на німецьку мову, перекласти довідку про несудимість на німецьку мову, перекласти договір на німецьку мову, перекласти довідку з банку на німецьку мову, перекласти витяг на німецьку мову, перекласти довіреність на німецьку мову, перекласти дозвіл на вивіз дитини на німецьку мову, перекласти диплом на німецьку мову; також Ви можете перекласти свідоцтво про народження з німецької мови, перекласти свідоцтво про шлюб з німецької мови, перекласти довідку про несудимість з німецької мови, перекласти договір з німецької мови, перекласти довідку з банку з німецької мови, перекласти витяг з німецької мови, перекласти довіреність з німецької мови, перекласти диплом з німецької мови. Ми знаходимося за адресою: вул. Брюлова 12, оф.5 (район метро Вокзальна). Телефон: (044) 332 36 99 або мобільний 098 590 67 29. Дзвоніть! Ми завжди раді відповісти на всі Ваші запитання щодо перекладів.

Переклади на німецьку мову стають більш затребуваними: навчання у Німеччині, туристичні мандрівки у країну, торговельні відносини і т.д. Спеціалісти бюро перекладів також займаються перекладами з німецької мови, усними перекладами з німецької мови, викладанням німецької мови. Щоб показати багатство та особливості німецької мови наші спеціалісти підготували статтю.

Німецька мова належить до германських мов. На противагу французькіій мові (італійська група) та англійській (германська група), що є атлантичними мовами, німецька мова - це синтетична мова: тут можна формувати зменшувально-пестливі слова; відмінювання дозволяють виявити зв'язок між словами та замінити деякі прийменниками закінченнями й немає необхідності використовувати дієслова у обов'язковому порядку й при цьому фраза не втрачає сенсу. Це дозволяє уникнути перифраза, який так розповсюджений в інших мовах, але з іншого боку іноді не вистачає виразності та точності, й інші, що використовують цю мову, повинні постійно бути на варті й уважно використовувати кожну фразу. Переклад з німецької мови або ж на німецьку мову вимагає значних здібностей й у якійсь мірі креативності.

У цій статті ми не будемо намагатися скласти підручник з граматики німецької мови, яка є досить складною. Нам досить буде згадати, що у німецькій мові є три роди: чоловічий, жіночий та середній - невичерпне джерело помилок з боку іноземців. Для відмінювання іменників використовують чотири відмінки: називний, родовий, давальний та знахідний, які відрізняються закінченнями. Дієслова бувають сильними (неправильні) та слабкими (правильні), перші відмінюються не за правилами.

Німецька мова - це мова з сильно вираженим наголосом; йому надається дуже велике значення, як в усній мові, так і на письмі, щоб краще виділити тональність стилю. Усі слова німецького походження вимовляються з наголосом на кореневий склад; слова, що були запозичені з французької мови, вимовляються з наголосом на останній склад.

Алфавіт у німецькій мові такий самий як і в європейських мовах, за виключенням b, яку використовують замість двох s (нещодавня спроба замінити цю літеру зустріла значний супротив). У сучасній німецькій мові п'ять голосних a, e, i (y), o, u й вони вимовляються як в італійській мові; трема та умлаут змінюють вимову голосних: ä (або ae) вимовляється як е; ö (або oe) вимовляється як ое; ü (ue) як ую; ai та ei (або ey) як е (и); au вимовляється як у; eu та äu, як йо. C перед e та i (y) вимовляється як звук ts; z постійно вимовляється однаково; g, завжди дає твердий звук, вимовляється як г; іноді вимова цього звука супроводжується придихом, який властивий германським мовам; h стає придиховим перед голосними; ch чимось нагадує звук х; j вимовляється як і - дуже тверде або як є: звук r вимовляється як р; v вимовляється як ф; w вимовляється як в; s можна вимовити трьома різними способами:

  1. як у латині, якщо після нього йде голосний у кінці слова або якщо дві букви стоять поряд; 
  2. як з перед голосним або на початку слова, а також між двома голосними;
  3. як ш на початку слова перед голосним, як у більшості німецьких слів; буквосполучення sch вимовляється як ш.

При подвоєнні голосного необхідно подовжити звук; ie вимовляється як подовжене і; h подовжує попередній голосний

Німецька мова - це мова, зафіксована Лютером, поліпшувалася протягом трьох сторіч іншими великими письменниками, та безперечно стала однією з найбагатших мов Європи. Його синтаксис, складений зі знанням справи, також знаний як за свою гнучкість, так і за велич своїх форм. Завдяки легкості інверсії, різноманітності зворотів, правил, що дозволяють формувати нові слова, ця мова ідеально підходить для перекладу іноземних творів; вона може, так сказати, дати їм зразок абсолютної вірності, яка при цьому буде відповідати усій геніальності початкового твору. Й якщо німецька мова звучить грубувато для вуха й передача звуку виглядає грубувато, то навіть ця грубість, за яку цю мову буквально шматують, стала джерелом твердої гармонії.

Одним словом, німецька мова надає чудові ресурси, але треба їх вкласти у вуха з потрібними творами від письменників, що заслужили своє достойне ім'я; серед паперів посередніх письменників ці ресурси стають не цінністю, а западнею.

Ця мова зачаровує своїми простими та легкими формами, які з такою легкістю приймають випадкові речення та допомагають продовжити фразу, що доставляє задоволення, ця мова дозволяє постійно доходити до найвищого ступеня, де є можливість розвивати думку. Також дуже часто, зловживаючи перевагами мови, тут без необхідності створюють нові слова, й, оскільки було складено нове висловлювання, то здається, що було знайдено нову ідею. Чистота, цей лиск панів, - саме цього більш за все не вистачає великому німецькому говору. Ми процитували похвальне слово захоплених людей, які поети Messiade зробили рідною мовою; ми також можемо нагадати, що автор Фауста та Іфігенії, як у своїх віршованих, так і у прозаїчних творах, завжди намагався досягти чіткості, точності й при цьому намагався не відмовлятися від багатства рідної мови, він намагався туди додати якості, що були не менш цінними для мови Вольтера.

На сьогодні на німецькій мові розмовляє 126 людей у всьому світі.

Німецька мова є офіційною мовю у таких країнах:

Німецьку мову вважають мовою національних меньшин у таких країнах:

Сильні та змішані дієслова у німецькій мові


Інфітив - Теперішній час(Präsens, 3-тя особа, однина)- Простий минулий час (Präteritum) - Перфект (Perfekt) - Переклад
A-B-A
blasen - bläst - blies - hat geblasen - дути, сурмити
braten - brät - briet - hat gebraten - смажити
empfangen - empfängt - empfing - hat empfangen - отримувати
fallen - fällt - fiel - ist gefallen - падати
fangen - fängt - fing - hat gefangen - ловити
geraten - gerät - geriet - ist geraten - потрапляти, опинитися
hängen - hängt - hing - hat gehangen - висіти
halten - hält - hielt - hat gehalten - зупинятися; тримати
lassen - lässt - ließ - hat gelassen - веліти, наказувати; дозволяти
raten  - rät - riet - hat geraten - відгадувати; радити
schlafen - schläft - schlief - hat geschlafen - спати
laufen - läuft - lief - ist gelaufen - бігти
heißen - heißt - hieß - hat geheißen - називатися
stoßen - stößt - stieß - hat gestoßen - штовхати; наносити удар
rufen - ruft - rief - hat gerufen - кричати, кликати
backen - bäckt (backt) - buk (backte) - hat gebacken - пекти
fahren - fährt - fuhr - hat/ist gefahren - їхати, возити
graben - gräbt - grub - hat gegraben - копати, рити
laden - lädt - lud - hat geladen - вантажити
schaffen - schafft - schuf - hat geschaffen - створювати, творити
schlagen - schlägt - schlug - hat geschlagen - бити
tragen - trägt - trug - hat getragen - носити, нести
wachsen wächst wuchs ist gewachsen рости, зростати
waschen wäscht wusch hat gewaschen мити, прати
essen isst aß hat gegessen їсти (про людей)
fressen frisst fraß hat gefressen їсти (про тварин)
geben gibt gab hat gegeben давати
geschehen geschieht geschah ist geschehen траплятися, відбуватися
lesen liest las hat gelesen читати
messen misst maß hat gemessen міряти
sehen sieht sah hat gesehen бачити
treten tritt trat hat/ist getreten ступати, ставати
vergessen vergisst vergaß hat vergessen забувати
A-B-B
* brennen brennt brannte hat gebrannt палити, спалювати
* bringen bringt brachte hat gebracht приносити
* denken denkt dachte hat gedacht думати
* kennen kennt kannte hat gekannt знати (бути знайомим)
* nennen nennt nannte hat genannt називати, кликати
* rennen rennt rannte ist gerannt бігти, мчати
* senden sendet sandte (sendete) hat gesandt (gesendet) посилати, відправляти
stehen steht stand hat / ist gestanden стояти
beweisen beweist bewies hat bewiesen доводити
bleiben bleibt blieb ist geblieben залишатися
gedeihen gedeiht gedieh ist gediehen рости, развиватися
leihen leiht lieh hat geliehen позичати
meiden meidet mied hat gemieden уникати
preisen preist pries hat gepriesen хвалити
reiben reibt rieb hat gerieben терти
scheiden scheidet schied hat / ist geschieden розділяти
scheinen scheint schien hat geschienen світити; здаватися
schmeißen schmeißt schmiss hat geschmissen шпурляти
schreiben schreibt schrieb hat geschrieben писати
schreien schreit schrie hat geschrien кричати
schweigen schweigt schwieg hat geschwiegen мовчати
steigen steigt stieg ist gestiegen підніматися
treiben treibt trieb hat getrieben гнати, приводити у рух
verzeihen verzeiht verzieh hat verziehen пробачити
weisen weist wies hat gewiesen показувати; указувати
beißen beißt biss hat gebissen кусати
gleichen gleicht glich hat geglichen походити, бути схожим на
gleiten gleitet glitt ist geglitten ковзатися
greifen greift griff hat gegriffen хапати
kneifen kneift kniff hat gekniffen щипати
leiden leidet litt hat gelitten страждати
pfeifen pfeift pfiff hat gepfiffen свистіти
reißen reißt riss hat/ist gerissen рвати
reiten reitet ritt hat/ist geritten їздити верхи
schleichen schleicht schlich ist geschlichen повзти, крастися
schneiden schneidet schnitt hat geschnitten різати
schreiten schreitet schritt ist geschritten крокувати
streichen streicht strich hat gestrichen фарбувати, викреслювати, гладити
streiten streitet stritt hat gestritten сперечатися
weichen weicht wich ist gewichen поступатися
heben hebt hob hat gehoben піднімати
biegen biegt bog hat/ist gebogen гнути, згинати
bieten bietet bot hat geboten пропонувати, давати
erwägen erwägt erwog hat erwogen міркувати, зважувати
fliegen fliegt flog hat/ist geflogen літати
fliehen flieht floh ist geflohen бігти
fließen fließt floss ist geflossen текти, литися
frieren friert fror hat gefroren мерзнути
genießen genießt genoss hat genossen насолоджуватися, користуватися
gießen gießt goss hat gegossen лити, наливати
kriechen kriecht kroch ist gekrochen повзти
riechen riecht roch hat gerochen нюхати
schieben schiebt schob hat geschoben рухати, штовхати
schießen schießt schoss hat/ist geschossen стріляти
schließen schließt schloss hat/ist geschlossen закривати
sprießen sprießt spross ist gesprossen сходити, розпускатися (про рослини)
verlieren verliert verlor hat verloren губити
wiegen wiegt wog hat gewogen зважувати, важити
ziehen zieht zog hat/ist gezogen тягти
* wissen weiß wusste hat gewusst знати
* können kann konnte hat gekonnt могти
* mögen mag mochte hat gemocht любити, відчувати прихильність
betrügen betrügt betrog hat betrogen обманювати
lügen lügt log hat gelogen брехати
* müssen muss musste hat gemusst бути винним, бути змушеним
* dürfen darf durfte hat gedurft могти, сміти
A - B - C
befehlen befiehlt befahl hat befohlen наказувати
bergen birgt barg hat geborgen зберігати, рятувати
bewerben bewirbt bewarb hat beworben клопотатися
brechen bricht brach hat/ist gebrochen ломати, розбивати
empfehlen empfiehlt empfahl hat empfohlen рекомендувати
erschrecken erschrickt erschrak hat/ist erschrocken пугати(ся)
gelten gilt galt hat gegolten мати силу, мати значення
helfen hilft half hat geholfen допомагати
nehmen nimmt nahm hat genommen брати
sprechen spricht sprach hat gesprochen говорити
stechen sticht stach hat gestochen колоти, жалити
stehlen stiehlt stahl hat gestohlen красти
sterben stirbt starb ist gestorben помирати
treffen trifft traf hat getroffen зустріти, поцілити
verderben verdirbt verdarb hat/ist verdorben псувати
werben wirbt warb hat geworben рекламувати
werfen wirft warf hat geworfen кидати
beginnen beginnt begann hat begonnen починати
gewinnen gewinnt gewann hat gewonnen вигравати
schwimmen schwimmt schwamm hat/ist geschwommen плавати
bitten bittet bat hat gebeten просити
liegen liegt lag hat gelegen лежати
sitzen sitzt saß hat/ist gesessen сидіти
binden bindet band hat gebunden зв'язувати
dringen dringt drang ist gedrungen проникати
empfinden empfindet empfand hat empfunden відчувати, почувати
finden findet fand hat gefunden знаходити
gelingen gelingt gelang ist gelungen удаватися, щастити
klingen klingt klang hat geklungen дзвеніти, звучати
misslingen misslingt misslang ist misslungen не вдаватися
ringen ringt rang hat gerungen боротися
schlingen schlingt schlang hat geschlungen обвивати, обхоплювати, обв'язувати
schwinden schwindet schwand ist geschwunden спадати, зникати
schwingen schwingt schwang hat geschwungen махати
singen singt sang hat gesungen співати
sinken sinkt sank ist gesunken падати, опускатися
springen springt sprang ist gesprungen пригати
stinken stinkt stank hat gestunken дурно пахнути
trinken trinkt trank hat getrunken пити
zwingen zwingt zwang hat gezwungen силувати, змушувати
Andere Verben
* haben hat hatte hat gehabt мати
sein ist war ist gewesen бути
* sollen soll sollte hat gesollt бути винним
* wollen will wollte hat gewollt хотіти, бажати
tun tut tat hat getan робити
kommen kommt kam ist gekommen приходити, йти
werden wird wurde ist geworden ставати
gehen geht ging ist gegangen йти, ходити

 

* Легше за все вивчати дієслова за групами, у які їх об'єднують в залежності від зміни голосної в основі. Таких типів змін три:

А - В - А: schlafen - schlief - geschlafen

А - В - В: fliegen - flog - geflogen

А - В - С: sprechen - sprach - geschprochen
Усний переклад

Послуги кваліфікованих перекладачів для різноманітних заходів.

Курси іноземних мов

Glebov пропонує курси іноземних мов. Можливе проведення групових та індивідуальних занять.

Письмові переклади документів

Переклад документів як для фізичних, так і для юридичних осіб.

Засвідчення перекладів

Усі переклади, які зробили наші перекладачі, ми можемо засвідчити нашою печаткою або нотаріально.