Що потрібно для того, щоб зробити якісний переклад

Переклад та перекладач повинні робити доступними форми та зміст найрізноманітніших кодів, повідомлень та матеріалів. В іншому випадку комунікація не відбудеться. Про якість перекладу роблять висновок, виходячи з рівня ефективності комунікації та не базуючись на модальності та способах висловлювань, що перекладаються. У київському бюро перекладів ми дійшли висновку, що якісний переклад має бути:

Істинним: Зміст перекладу повинен відповідати реальності та тлумаченню в рамках конкретної області або спеціалізації. Переклад не може містити ЖОДНОЇ помилки, не залежно від того, чи це семантична, технічна або фактична помилка, якщо тільки така ж помилка допущена в оригіналі.

Змістовним: недостатньо просто замінити код; потрібно, щоб попередній зміст повідомлю вав про щось, і це «щось» має зберегтися при передачі. Поняття концепції та характеристики варіюють відповідно до культури і, коли змінюється культура, виявляється, що зміст або властивості початкового повідомлення:

  1. не можуть нічого сказати і їх необхідно спростити;
  2. не можуть більше сприйматися, так як домислюються у початковому повідомленні і це «домислювання» втрачено при зміні культури та мови;
  3. повинні супроводжуватися поясненнями;
  4. змінюють значення або передають незрозуміле значення, або навіть небезпечне чи образливе значення.

Прозорим: ті, хто будуть використовувати переклад, повинні мати можливість ефективно отримати доступ без обмежень до змісту при спілкуванні. Це може змусити перекладача заново адаптувати зміст та висловлювання, в залежності від технічної компетенції кінцевих користувачів перекладу. Як і будь-яка інша опора комунікації, переклад повинен бути розбірливим, послідовним, логічним та, за можливості, добре написаним або вдало сформульованим.

Ефективним та ергономічним: переклад повинен виконувати свою функцію комунікації. Готовий переклад має виконувати всі передбачені функції і нічого, крім передбачених функцій, та готовий переклад повинен легко використовуватися у тих випадках, для яких він призначений або для яких його повинні використовувати кінцеві користувачі.

Крім того, якісний переклад повинен відповідати лінгвістичним та культурним спільностям осіб, що спілкуються. Відповідати всім вимогам встановленого порядку, нормативів, матеріалів, а також, звісно, використовуваних функцій.

Порівняно з захистом інтересів клієнта та перекладача або його довіреної особи, крім застосування принципу сумлінності, перекладач, залежно від ситуації, є особою, що надає послугу та/або наємником та/або радником та/або партнером.

В інтересах клієнта, звичайно, що переклад повинен виконувати очікувані функції (переконувати, допомагати, давати зрозуміти, дозволяти використовувати, інформувати, змусити придбати, змусити продати, заспокоїти, полонити і т.п.) та ні в якому разі не повинен викликати небажаної реакції (викликати роздратування чи гнів користувача, що не зрозумів, яким чином потрібно використовувати продукт; викликати сміх замість хвилювання).

Щоб переклад був прийнятним та прийнятим замовником, а також щоб він справив належне враження, перекладач повинен адаптувати форми та зміст:

  • до системи культурних цінностей, всередині якої форми та зміст будуть сприйняті та проінтерпретовані;
  • до системи цінностей отримувача;
  • до систем аргументування, презентації, організації змісту, відповідно до кінцевої мети;
  • до риторичних та стилістичних норм, прийнятих в сприйманій культурі;
  • до стереотипів прийнятних способів вираження думки (відповідність нормам термінології та фразеології).

До того ж, перекладач, а особливо усний перекладач, ніколи не повинен втрачати з поля зору таку вимогу, як ефективність комунікації та економічна обґрунтованість вартості своїх послуг. Також можна запропонувати способи перекладу, які радикально змінять існуюче уявлення про переклад: не перекладати той чи інший уривок; резюмувати десятки сторінок у двох рядках; додавати абзаци для надання необхідної інформації кінцевим користувачам перекладу; розтягнути переклад двох сторінок на п’ять, а перклад п’яти сторінок вмістити на двох ; виписати з перекладу лише потрібну інформацію; звести всю документацію і так далі. А все це потребує першокласної компетенції.