Для завантаження: шаблон перекладу скороченої виписки зі свідоцтва про смерть з польської мови на українську мову

Республіка Польща
НОМЕР БУКВАМИ ТА ЦИФРАМИ
НОМЕР БУКВАМИ ТА ЦИФРАМИ
НАЗВА ВОЄВОДСТВА воєводство
ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ м. НАЗВА МІСТА

Скорочена виписка зі свідоцтва про смерть

1. Дані померлої особи

Перше ім’я
Друге ім’я
Наступні імена
Прізвище
Родове прізвище

Сімейний стан
Дата народження
Місце народження
ІМ’Я
-
-
2. Час і місце смерті/ виявлення тіла

Дата смерті
Година смерті
Місце смерті
Дата виявлення тіла
Година виявлення тіла
Місце виявлення тіла

-
-

3. Дані чоловіка / дружини померлої особи

Ім’я (імена)
Прізвище
Родове прізвище
-
-
-

4. Дані батьків померлої особи


Ім’я (імена)
Родове прізвище
Батько
ІМ’Я
ПРІЗВИЩЕ
Мати
ІМ’Я
ПРІЗВИЩЕ

5. Інформація про виписку 9. Печатки і підпис

Виписка відповідає змісту свідоцтва про смерть з позначенням: РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР БУКВАМИ ТА ЦИФРАМИ
Власноручний підпис особи, яка видала виписку, і печатка з іменем, прізвищем і службовою посадою.
/Іменна печатка/
Іменна печатка:
КЕРІВНИК
Відділу реєстрації актів
цивільного стану
/підпис/
ІМ’Я ТА ПРІЗВИЩЕ

Службова печатка
/гербова печатка/

Місце оформлення виписки
Дата оформлення виписки
Гербовий збір
НАЗВА МІСТА / СЕЛА
ДАТА ЦИФРАМИ
ЗВІЛЬНЕНО ВІД СПЛАТИ ГЕРБОВОГО ЗБОРУ НА ПІДСТАВІ СТ. 2 П. 1 ПУН. 1 ЛІТ. Б ЗАКОНУ ВІД 16 ЛИСТОПАДА 2006 Р. ПРО ГЕРБОВИЙ ЗБІР (ЗАК. ВІСН. ВІД 2015 Р. П. 783, З ПІЗН. ЗМ.).

Гербова печатка: /Герб Республіки Польща/ * Відділ реєстрації актів цивільного стану * в м. НАЗВА МІСТА

 

 


Скорочена виписка зісвідоцтва про смерть сторінка 1/1