Для завантаження: шаблон перекладу витягу з реєстру з литовської мови на українську мову

Підпис не підтверджено
Документ електронним підписом
підписала Прізвище та ім'я
Дата: Дата цифрами р. ЧАС ВИДІЧІ ЦИФРАМИ
ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
вул. Львово 25-101, 09320, м. Вільнюс, тел. (8 5) 268 8262, факс. (8 5) 268 8311,
ел.п. info@registrucentras.lt

РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ЕЛЕКТРОННИЙ СЕРТИФІКОВАНИЙ ВИТЯГ З
РЕЄСТРУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ЛИТОВСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ
Дата цифрами р. ЧАС ВИДІЧІ ЦИФРАМИ
КЛЮЧ ДОСТУПУ: ЦИФРАМИ
Витяг, отриманий за допомогою цього ключа доступу, є офіційним документом. Треті особи, які отримали діючий ключ доступу від юридичної особи, філії або представництва, не можуть вимагати надання роздрукованого на папері витягу з реєстру, оскільки документ, підписаний безпечним електронним підписом, має таку саму юридичну силу, як і письмовий документ.
1. У реєстрі юридичних осіб зареєстровано:
Назва: НАЗВА українською, а у дужках литовською
Код: Номер цифрами
Організаційно-правова форма: Закрите акціонерне товариство
Юридичний статус: Юридичний статус незареєстрований
Адреса місцезнаходження:
Код об’єкту в реєстрі нерухомого майна:
Дата реєстрації:
Версія:
Стан даних: Дані повністю впорядковані

2. Філії, представництва, зареєстровані в Литві: записи відсутні
3. Капітал і акції:
Розмір статутного капіталу: цифрами євро
Кількість акцій: цифрами шт.
Кількість простих іменних акцій: цифрами шт.
Номінальна вартість однієї простої іменної акції: цифрами євро

4. Цілі та види діяльності:
Цілі: торгівля, виробництво, послуги

5. Органи:
5.1. Загальні збори акціонерів
Зареєстровано: З дата цифрами

5.2. Керівник
Зареєстровано: З дата цифрами

5.2.1. Особа: Ім'я та прізвище українською та латиницею в дужках, дата народження цифрами, місце народження, посада
Дата призначення (обрання) дата цифрами
Зареєстровано: З дата цифрами
адреса українською

6. Учасники: записи відсутні

7. Правило, за яким особи діють від імені юридичної особи:
7.1. Одноосібне представництво
Зареєстровано: З дата цифрами
Опис: Від імені юридичної особи діє керівник

8. Ліцензійна діяльність: записи відсутні
9. Інші дані:
Початок фінансового року: цифрами
Кінець фінансового року: цифрами
10. Відмітки: записи відсутні
11. Банкрут: записи відсутні
12. Обмеження діяльності: записи відсутні
13. Установчі документи:

13.1. Статут
Дата документу: дата цифрами
Зареєстровано: дата цифрами

14. Інша інформація: записи відсутні
15. Контактна інформація:
Мобільний телефон:
Адреса електронної пошти:
Адреса інтернет-сайту:

Дата цифрами р. ЧАС ВИДІЧІ ЦИФРАМИ

Витяг справжній, має силу prima facie


Документ підготовлений:

Головним реєстратором Прізвище та ім'я

4-ої Вільнюської групи реєстру юридичних осіб
Вільнюського відділу РЮО
Департаменту реєстру юридичних осіб