<
Бюро переводов Glebov
03049, г. Киев, ул. Брюллова 12, оф. 5
office@glebov.com.ua

Переводчик онлайн: как перевести текст. Тестирование сервисов.

Все чаще и чаще можно услышать заявления о том, что новые онлайн переводчики становятся все качественней и эффективней и может в скором времени вытеснят настоящий профессиональных переводчиков. Мы решили протестировать качество работы онлайн переводчиков и выбрали самые популярные сервисы для онлайн перевода: Google translate от Google, переводчик от сайта Online-ua, Первый онлайн переводчик от Promt, а также онлайн переводчики на сайтах meta.ua и i.ua.

 Проверить качество онлайн переводчиков мы решили безусловно на английском языке, на таких европейских языках как французский и немецкий, также было интересно проанализировать родственные языки, поэтому мы оценили перевод с русского языка на украинский, а еще нам было интересно поработать с румынским языком, поскольку с заказами по переводам с румынского к нам довольно часто обращаются в последнее время.

После того, как мы определились с языками, нам пришлось исключить Promt пришлось исключить, поскольку в перечне языков не было возможности переводить на украинский, да и с румынским Promt тоже не дружит, зато в нем есть японский. С румынским также не дружит сайтах meta.ua и i.ua. Зато на meta.ua есть казахский и эстонский, а на i.ua - латышский. 

Чтоб облегчить конкуренцию для онлайн переводчиков, мы решили брать примеры переводов, выполненные не нашими штатными профессиональными переводчиками, а выполненные студентами, которые проходили у нас практику от университетов. Таким образом, онлайн переводчики будут тягаться со студентами, которые только делают первые шаги в своей профессиональной карьере.

Немецкий язык

Оригинал

Seit 1971 setzt sich die ökologische Organisation Greenpeace international für den Schutz von Lebensgrundlagen von Menschen, Tieren und Pflanzen ein. Gewaltfreiheit ist dabei das oberste Prinzip für den Naturschutz. Greenpeace möchte nicht nur den Umweltschutz in der Wirtschaft, im Privat-Haushalt und der Gesellschaft verbessern, sondern nimmt mit seinen Massnahmen auch global die Interessen der Verbraucher wahr.

 Google translate от Google

З 1971 року, міжнародна екологічна організація Greenpeace прагне до захисту життя людей, тварин і рослин. Ненасильство є вищим принципом природи. Грінпіс хоче поліпшити не тільки навколишнє середовище в економіці, в приватному побуті і в суспільстві, але зменшується з її глобальні заходи також представляють інтереси споживачів.

Переводчик от сайта Online-ua

З 1971 екологічна організація Greenpeace міжнародно вступає за захист життєвих основ людини, тварин і насадження. Владна свобода - при цьому вищий принцип для охорони природи. Greenpeace хотів би глобально поліпшити не лише захист довкілля в господарстві, в Privat-Haushalt і суспільстві, але помічає з його заходами також зацікавленість споживачів.

Перевод студента, проходившего у нас практику

З 1971 року екологічна організація Грінпіс Інтернешнл прагне до захисту засобів до існування людей, тварин і рослин. Ненасильство є вищим принципом для збереження природи. Грінпіс не тільки хотів би поліпшити стан навколишнього середовища в економіці, в приватному побуті і в суспільстві, але й вживає заходів щодо глобального захисту інтересів споживачів.

Французский язык

Оригинал

UNE ECOLE-MUSEE Jean-Marie Gauvreau poursuit plusieurs objectifs avec cette école vouée à l'enseignement des métiers d'an, comme le relate Louise Chouinard dans son imposant mémoire de maîtrise «L'École du meuble de Montréal (1935-1958): son histoire et sa production de mobilier >. D'abord, l'institution doit créer une tradition d’ébénistcric de haute qualité. Plie doit aussi susciter l'apparition d'un mobilier authentiquement québécois et favoriser l'utilisa¬tion des bois du Québec dans la fabrication du mobilier. Dans la période de l’entre-deux-guerres, pendant laquelle l'Ecole du meuble de Montréal voit le jour, un nationalisme ardent suggère un retour aux sources. Dans la foulée du mouvement Arts and Crafts, la valorisation des matériaux locaux et du travail fait main s'inscrit tout à fait dans les objectifs imposés par Gauvreau.

Google translate от Google

ШКОЛА-МУЗЕЙ Жан-Марі говрят має кілька завдань цієї школи, присвяченій викладанню бізнес-рік, а пов'язані з Луїзою Шуінар в нав'язуванні кандидатську дисертацію «Школа Монреалі кабінет (1935-1958): історія та виробництво меблів>. По-перше, організація повинна створити традицію високої якості ébénistcric. Складіть повинні також підняти поява справжньої меблів Квебек і сприяти utilisa¬tion Квебек деревини у виробництві меблів. У період між двома світовими війнами, під час яких школа Монреальського меблів, створених, затятий націоналізм передбачає повернення до витоків. В результаті руху мистецтв і ремесел, розвиток місцевих матеріалів і ручна робота в суворій відповідності з цілями, встановленими говрят.

Переводчик от сайта Online-ua

ECOLE-MUSEE Марія Жана Gauvreau продовжує декілька цілей з цією школою, присвяченою в 'enseignement професії з 'an, так як його повідомляє louise Сhouinard в його значному mйmoire майстерності «'Йcole meuble Montrйal (1935-1958): його історія і його виробництво меблів >. З 'abord, 'institution належним створюватиме традицію d’йbйnistcric з верхньої якості. Plie належним теж викликатиме 'apparition з 'un достовірно quйbйcois меблі і сприяти l''utilisa¬tion ліси Quйbec в

Перевод студента, проходившего у нас практику

Школа-музей Жан-Марі Гавро мав багато цілей стосовно цієї школи, що присвячена освоєнню  мистецьких професій, як це згадує Луіз Шуінар у своєму величному мемуарі  майстерності  «Школа меблів у Монреалі» (1935-1958): її історія та виготовлення меблів». Спочатку заклад повинен створити традицію ремасла червонодеревця високої якості. Він повинен також викликати появу істинним квебекським меблям  і сприяти  використанню дерева  з Квебеку  для виготовлення меблів. В міжвоєнний період, під час якого зародилася Школа меблів у Менреалі, запальний національний дух спонукає повернутися до витоків. Не перериваючи рух Мистецтв і  ремесел, підвищення вартості місцевих матеріалів та роботи змушує долучитися до цілей, нав*язаних Гавро.

Английский язык

Оригинал

Things Every Good Friend Should Do

Discover how to be the best pal with advice from relationship experts

1. Find the time

Build a get-together into your schedule (join a committee or attend weekly yoga together), so you see each other regularly. “Then after class, get a smoothie or tea to spend quality time talking and sharing,” says Shasta Nelson, CEO of GirlFriendCircles.com, a women’s friendship matching site. Most women consider someone a friend after six to eight interactions — about two months into the weekly fitness routine.

 Google translate от Google

Речі Кожен Хороший друг повинен зайнятися

Дізнайтеся, як бути кращий друг при консультації з експертами у відносинах

1. Знайдіть час

Побудувати тусовку в ваш графік (вступ до комітету або проводяться щотижня йогою разом), так що ви бачите один одного регулярно. "Тоді після класу, отримати коктейль або чай, щоб провести час на розмови та обмін", говорить Шаста Нельсон, генеральний директор GirlFriendCircles.com, жіночої дружби посадочне місце. Більшість жінок вважають хтось один після шести до восьми взаємодій - близько двох місяців у тижневику фітнес-рутину.

 Переводчик от сайта Online-ua

Речі Кожен Хороший Друг Повинен

Виявити, як бути кращим приятелем з порадою від експертів взаємовідношення

1. Знайдіть час

Будують тусовку у вашому списку (приєднайтеся комітет або відвідайте щотижневу йогу разом), так ви бачите один одного регулярно. “Потім після того, як клас, заставляють серцеїда або чай витрачати якісний час, що говорить і розділяє", говорить Shasta Nelson, головного АДМІНІСТРАТОРА GirlFriendCircles.com, жіноча дружба, відповідна сайт. Більш всього жінки вважають кого-небудь другом після шести до восьми взаємодій — довкола два

 Перевод студента, проходившего у нас практику

Поради, яких слід дотримуватись кожному гарному товарищу

Дізнайтеся, як бути кращим другом при консультації з експертом Кетлін Корлет

1. Знайдіть час

Виділіть час у вашому графіку для проводження його разом  (приєднайтеся до будь-якого гуртка або відвідуйте щотижневу йогу разом), так щоб ви мали можливість бачити одне одного регулярно. "Тоді після занять, поспілкуйтеся та обміняйтеся новинами, смакуючи смузі або чай" говорить Шаста Нельсон, виконавчий директор GirlFriendCircles.com, яка відповідає за розділ жіночих взаємовідносин. Більшість жінок вважають своєю подругою людину, з якою вони спілкувались 6-8 разів – це близько двох місяців щотижневого фітнесу.

Русский язык

Оригинал

Переводчики бюро переводов Glebov приняли участие в интервью с Гордоном Рамзи. Полный вариант интервью, а также массу интересных фактов о кулинарии и не только Вы сможете найти в декабрьском номере журнала «Обрати Внимание с Татьяной Рамус». Приятного Вам чтения.

Рамзи, известно, что первым рестораном, получившим три звезды Michelin в Великобритании, был Gordon Ramsay. Что для Вас значит эта награда?

Michelin остается самым авторитетным и уважаемым ресторанным гидом в мире, и я горд быть его частью.  Что и говорить, после оглашения результатов, ты получаешь фантастическое ощущение признания своих трудов. 

У вас есть рестораны в разных странах мира. Какая в них кухня?

Кухня каждого нашего ресторана отражает особенность местности, в которой он расположен. Однако стандарты продуктов, сервиса и дизайна остаются одинаковыми по всему миру. К примеру, в Италии в отелях Forte Village на Сардинии и Castel Monastero в Тоскане наши меню с мастерски приготовленными блюдами являются лучшими в своем регионе.

 Google translate от Google

Перекладачі бюро перекладів Glebov взяли участь в інтерв'ю з Гордоном Рамзі. Повний варіант інтерв'ю, а також масу цікавих фактів про кулінарію і не тільки Ви зможете знайти в грудневому номері журналу «Зверни увагу з Тетяною Рамус». Приємного Вам читання.

Рамзі, відомо, що першим рестораном, який отримав три зірки Michelin у Великобританії, був Gordon Ramsay. Що для Вас означає ця нагорода?

Michelin залишається найавторитетнішим і шановним ресторанним гідом в світі, і я гордий бути його частиною. Що й казати, після оголошення результатів, ти отримуєш фантастичне відчуття визнання своїх праць.

У вас є ресторани в різних країнах світу. Яка в них кухня?

Кухня кожного нашого ресторану відображає особливість місцевості, в якій він розташований. Однак стандарти продуктів, сервісу та дизайну залишаються однаковими по всьому світу. Приміром, в Італії в готелях Forte Village на Сардинії і Castel Monastero в Тоскані наші меню з майстерно приготованими стравами є кращими в своєму регіоні.

 Переводчик от сайта Online-ua

Перекладачі бюро переведень Glebov взяли участь в інтерв'ю з Гордоном Рамзі. Повний варіант інтерв'ю, а також масу цікавих фактів про кулінарію і не лише Ви зможете знайти в грудневому номері журналу «Зверни Увагу з Тетяною Рамус». Приємного Вам читання. Рамзі, відомо, що першим рестораном, що отримав три зірки Michelin у Великобританії, був Gordon Ramsay. Що для Вас означає ця винагорода?  Michelin залишається найавторитетнішим і шанованим ресторанним гідом в світі, і я гордий бути його

Перевод студента, проходившего у нас практику

Перекладачі бюро перекладів Glebov прийняли участь в інтерв’ю з Гордоном Рамзі

Перекладачі бюро перекладів Glebov прийняли участь в інтерв’ю з Гордоном Рамзі. Повний варіант інтерв’ю, а також масу цікавих фактів про кулінарію й не тільки Ви можете знайти у номері журналу «Зверни увагу з Тетяною Рамус» («Обрати Внимание с Татьяной Рамус»). Отримуйте задоволення від читання!

Рамзі, відомо, що першим рестораном, який отримав три зірки Michelin у Великій Британії, був Gordon Ramsay. Що для Вас значить ця нагорода?

Michelin лишається найавторитетнішим та найповажнішим ресторанним гідом у світі, й я дуже пишаюся, що є його частиною. Що й казати, після оголошення результатів, ти отримуєш фантастичне враження визнання своєї праці.

У Вас є ресторани у різних країнах світу. Яка у них кухня?

Кухня кожного нашого ресторану віддзеркалює особливості місцевості, в якій його розташовано. Хоча стандарти продуктів, сервісу та дизайну залишаються однаковими в усьому світі. Наприклад, в Італії у готелях Forte Village на Сардинії та Castel Monastero у Тоскані наші меню зі стравами, що приготовані справжніми майстрами, є кращим у своєму регіоні.

Румынский язык

Оригинал

In motivare, petentii au aratat ca s-au casatorit la data de 16.05.2008 iar din casatorie nu au rezultat copii, relatiile de familie fund grav vatamate, fiind indeplinite conditiile prevazute de lege pentru desfacerea casatoriei prin acord.

Mai solicitá petentii ca in temeiul disp. art. 619 pct. 4 Cod proc.civ., hotárárea sá fie definitivá §i irevocabilá.

In drept au fost invócate disp. art. 613 indice 1 Cod proc.civ. rap. la art. 38 lit. a §i b Cod fam.

In dovedire, au fost depuse la dosar certificatul de casatorie in original §i fotocopie a pa§aportului petentului, certificatului de cásátorie §i permisului de §edere al petentei.

Google translate от Google

У міркуваннях, прохачі, показали, що вони були одружені на 16.05.2008 і шлюб не привело до дітей, сімейні стосунки серйозні поранення нижньої, умови, передбачені законом для розірвання шлюбу за домовленістю.

Може знадобитися заявників, що при DISP. мистецтво. 619 ПТ 4 Цивільного процесуального кодексу., §i остаточне рішення є остаточним.

Закон був викликаний Індік.точкі. мистецтво. 1 Цивільного процесуального кодексу 613 індексу. реп. в мистецтві. 38 літ І б фам код.

На доказ, були подані в ксерокопії сертифікатів оригінальний шлюб pa§aportului §i заявник §i свідоцтво про шлюб §edere дозволити заявникові.

 Переводчик от сайта Online-ua

У міркуваннях, прохачі, показали, що вони були одружені на 16.05.2008 і шлюб не привело до дітей, сімейні стосунки серйозні поранення нижньої, умови, передбачені законом для розірвання шлюбу за домовленістю. Може знадобитися заявників, що при DISP. мистецтво. 619 ПТ 4 Цивільного процесуального кодексу., §i остаточне рішення є остаточним. Закон був викликаний Індік.точкі. мистецтво. 1 Цивільного процесуального кодексу 613 індексу. реп. в мистецтві. 38 літ І б фам код. На доказ, були подані в ксерокопії сертифікатів оригінальний шлюб

Перевод студента, проходившего у нас практику

За вимогами статті 619 пункту 4 Цивільно-процесуального кодексу може виникнути необхідність у предявленні додаткових доказів, але дане рішення є остаточним й оскарженню не підлягає

Було визнано, що в додаткових паперах не має необхідності згідно статті 613 індекс 1 Цивільно-процесуального кодексу й стаття 38 літера б Сімейного кодексу.

На доказ усього, що зазначено вище позивач подав оригінал свідоцтво про шлюб, ксерокопію паспорта заявник, свідоцтво про шлюб та проживання заявника.

Позивач має сплатити судовий гербовий збір у розмірі 39 лей та судову пеню у розмірі 0,3 лей.

Как Вы видите из вышеперечисленных текстов, онлайн переводчикам еще очень далеко до профессиональных переводчиков, хотя безусловно Гугл делает значительные спехи в развитии этого софта. Все же сам текст машинного перевода требует значительных правок, особенно если речь идет о языках разной группы(румынский и украинский, английский и украинский). Даже если речь идет о близкородственных языках, таких как русский и украинский, текст также требует значительных редакторских правок, поскольку машина выполняет именно механический перевод, не соблюдая нюансов и особенностей языковых моделей. Вы можете воспользоваться онлайн переводчиком, но стоит учитывать, что

а) в любом случае придется внимательно пересмотреть текст и перепроверить его на предмет согласованости,

б) онлайн перевод может вообще не передать смысл текста.

Также не забывайте о том, что часто объем текста, который Вы можете перевести за раз ограничен и необходимо копировать буквально по предложению. Если говорить о временных затратах, которые пойдут у профессионального переводчика на перевод текста с нуля и о редактуре гугловского перевода (который на фоне других переводчиков выглядит более или менее качественно), то зачастую перевести с нуля - будет в разы быстрее и качественней.

Именно поэтому все профессиональные переводчики могут быть абсолютно спокойны касательно своей будущей работы. 
Устный перевод

Услуги квалифицированных устных переводчиков для различных мероприятий.

Курсы иностранных языков

Glebov предлагает курсы иностранных языков. Возможны групповые и индивидуальные занятия.

Письменные переводы документов

Перевод документов как для частных лиц, так и для крупных компаний.

Заверение переводов

Все переводы, выполненные нашими переводчиками, мы можем заверить своей печатью или нотариально.