Для скачивания: шаблон перевода свидетельства сварщика с украинского языка на литовский язык

1 psl.
LIUDIJIMAS Nr. НОМЕР
Išduotas pil. ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО
kuris (-i) mokėsi nuo 2012 m. vasario 5 d. iki 2012 m. rugpjūčio 20 d.
pagal specialybės programą „Vamzdžių klojėjas-izoliuotojas“.

Spaudas:
[Ukraina, Ribotos atsakomybės bendrovė „Profesinio švietimo centras „Merkurii“, Identifikacinis kodas (neįskaitomai)]

Baigė pilną 720 val. trukmės teorinio mokymo kursą,
ir 240 val. trukmės gamybinio mokymo kursą, bei išlaikė kvalifikacinį egzaminą pažymiais:
Teorinis mokymas 5 (penki)
(trys, keturi, penki)
Bandomasis darbas 5 (penki)
(trys, keturi, penki)

2 psl.
Valstybinės kvalifikacinės komisijos 2012 m. rugpjūčio 20 d. sprendimu
protokolo Nr. НОМЕР ПРОТОКОЛА,
pil. ФАМИЛИЯ ИНИЦИАЛЫ suteikta tarifinė kvalifikacinė kategorija (klasė): 3 (trečia)
pagal specialybę „Vamzdžių klojėjas-izoliuotojas“.

Kvalifikacinės komisijos
pirmininkas /parašas/
/NUOTRAUKA/
Antspaudas:
[Ukraina * Ribotos atsakomybės bendrovė „Profesinio švietimo centras „Merkurii“ Identifikacinis kodas (neįskaitomai)]

2012 m. rugpjūčio 21 d.