Для скачивания: шаблон перевода свидетельства о рождении (США) с английского языка на украинский язык

ШТАТ НАЗВА ШТАТУ 

СВІДОЦТВО ПРО РЕЄСТРАЦІЮ АКТУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ 

ОКРУГ НАЗВА ОКРУГУ 

НАЗВА МІСТА, штат НАЗВА ШТАТУ

СВІДОЦТВО ПРО НАРОДЖЕННЯ 

НАЗВА ШТАТУ 

НОМЕР ЦИФРАМИ                       

реєстраційний номер справи 

ВНУТРІШНІЙ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР 

ВИКОРИСТОВУЙТЕ ТІЛЬКИ ЧОРНІ ЧОРНИЛА 

ДИТИНА 

1A. ІМ’Я ДИТИНИ - ОСНОВНЕ ІМ’Я ІМ’Я 

2. СТАТЬ - ЖІНОЧА

3A. КІЛЬКІСТЬ ДІТЕЙ, ЩО НАРОДИЛИСЬ ПІДЧАС ЦИХ ПОЛОГІВ - ОДНА 

3B. ЯКЩО ДЕКІЛЬКА, ТО ВКАЖІТЬ ЯКОЮ ПО РАХУНКУ НАРОДИЛАСЬ ДИТИНА 1-а,2-а тощо. - 

3A. ДАТА НАРОДЖЕННЯ - ДД.ММ.РРРР - ДАТА ЦИФРАМИ 

4B. ЧАС НАРОДЖЕННЯ - 24-ГОДИННИЙ 

ФОРМАТ ЧАСУ 

ЧАС ЦИФРАМИ 

МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ 

5A. МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ - НАЗВА ЛІКАРНІ АБО ЗАКЛАДУ 

НАЗВА ЗАКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЮ ТА У ДУЖКАХ АНГЛІЙСЬКОЮ 

5B. АДРЕСА - ВУЛИЦЯ ТА БУДИНОК АБО МІСЦЕ 

АДРЕСА УКРАЇНСЬКОЮ ТА У ДУЖКАХ АНГЛІЙСЬКОЮ 

5C. МІСТО - НАЗВА МІСТА 

5D. ОКРУГ - НАЗВА ОКРУГУ 

ОДИН З БАТЬКІВ 

6A. ІМ’Я - 

ОСНОВНЕ ІМ’Я 

ІМ’Я 

6B. СЕРЕДНЄ 

ІМ’Я 

 - 

6C. ПРІЗВИЩЕ ПРИ 

НАРОДЖЕНН 

ПРІЗВИЩЕ 

6D. □ МАТІР 

■ БАТЬКО 

□ ОДИН З БАТЬКІВ 

7. МІСЦЕ 

НАРОДЖЕННЯ - 

ШТАТ/КРАЇНА 

УКРАЇНА 

8. ДАТА

 

НАРОДЖЕННЯ

ДАТА ЦИФРАМИ

 

ОДИН З БАТЬКІВ

 

9A. ІМ’Я -

 

ОСНОВНЕ М’Я

 

ІМ’Я

 

9B. СЕРЕДНЄ

 

ІМ’Я

 

 -

 

9C. ПРІЗВИЩЕ ПРИ

 

НАРОДЖЕННІ

 

ПРІЗВИЩЕ

 

9D. ■ МАТІР

 

□ БАТЬКО

 

□ ОДИН З БАТЬКІВ

 

10. МІСЦЕ

 

НАРОДЖЕННЯ -

 

ШТАТ/КРАЇНА

 

УКРАЇНА

 

11. ДАТА

 

НАРОДЖЕННЯ

ДАТА ЦИФРАМИ

 

ОСОБА, ЩО

 

НАДАЛА

 

ІНФОРМАЦІЮ

 

ПРО НАРОДЖЕННЯ ТА ЗАСВІДЧЕННЯ

 

НАРОДЖЕННЯ

 

Я ЗАСВІДЧУЮ, ЩО ПЕРЕВІРИВ(ЛА) ВКАЗАНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ЩО ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ Є ВІРНОЮ ТА ПРАВИЛЬНОЮ НАСКІЛЬКИ МЕНІ ВІДОМО.

 

12A. ОДИН З БАТЬКІВ АБО ІНША ОСОБА, ЩО НАДАЛА ІНФОРМАЦІЮ - ПІДПИС

[Підпис]

 

12B. ВІДНОШЕННЯ ДО ДИТИНИ

МАТІР

 

12C. ДАТА

 

ПІДПИСУ

ДАТА ЦИФРАМИ

 

Я ЗАСВІДЧУЮ, ЩО ЦЯ ДИТИНА НАРОДИЛАСЯ ЖИВОЮ У ВКАЗАНУ ДАТУ, ЧАС ТА У ВКАЗАНОМУ МІСЦІ.

 

13A. ОСОБА, ЩО ПРИЙМАЛА ПОЛОГИ АБО ІНША ОСОБА, ЩО ЗАСВІДЧУЄ - ПІДПИС ТА СТУПІНЬ АБО ПОСАДА

[Підпис]ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

 

13B. НОМЕР ДОЗВОЛУ

НОМЕР БУКВАМИ ТА ЦИФРАМИ

 

13C. ДАТА

 

ПІДПИСУ

ДАТА ЦИФРАМИ

 

13D. ІМ’Я, ПОСАДА ТА ПОШТОВА АДРЕСА ОСОБИ, ЩО ПРИЙМАЛА ПОЛОГИ

ІМ’Я, ПОСАДА ТА ПОШТОВА АДРЕСА ОСОБИ, ЩО ПРИЙМАЛА ПОЛОГИ

 

14. ІМ’Я ТА ПОСАДА ОСОБИ, ЩО

 

ЗАСВІДЧУЄ, ЯКЩО ЦЕ НЕ ОСОБА , ЩО ПРИЙМАЛА ПОЛОГИ

ІМ’Я ТА ПОСАДА ОСОБИ

 

МІСЦЕВИЙ

 

РЕЄСТРАТОР

 

15A. ДАТА СМЕРТІ -

 

ДД.ММ.РРРР

 

15B. ВНУТРІШНІЙ НОМЕР СПРАВИ - ЛИШЕ ДЛЯ СЛУЖБОВОГО

 

ВИКОРИСТАННЯ

 

16. МІСЦЕВИЙ РЕЄСТРАТОР – ПІДПИС

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

 

[Підпис]

 

17. ДАТА ПРИЙНЯТТЯ НА РЕЄСТРАЦІЮ - ДД.ММ.РРРР

ДАТА ЦИФРАМИ

1B. СЕРЕДНЄ ІМ’Я -

 

1C. ПРІЗВИЩЕ   ПРІЗВИЩЕ

 

 ЗАВІРЕНА КОПІЯ ЗАПИСУ АКТУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СТАНУ

 

ШТАТ НАЗВА ШТАТУ, ОКРУГ НАЗВА ОКРУГУ 

[Штрих-код]

 

КОД ЦИФРАМИ

 

Код про правому краю: КОД ЦИРАМИ ТА ПРОПИСОМ

 

Даний документ є вірною та точною копією документу, зареєстрованого у офісі реєстратора округу НАЗВА ОКРУГУ.

 

ЗАСВІДЧУЮ [Підпис]

 

ДАТА ВИДАЧІ ДАТА ЦИФРАМИ И ПРОПИСОМ

 

[Підпис]

 

ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ’Я

 

РЕЄСТРАТОР ОКРУГУ

 

/Велика печатка штату НАЗВА ШТАТУ/                                           /Печатка округу НАЗВА ОКРУГУ, НАЗВА ШТАТУ/

 

У випадку відсутності рельєфної окантовки, на якій зображено дату, печатку та підпис заступника реєстратора, ця копія вважається недійсною.

 

У ВИПАДКУ БУДЬ-ЯКИХ ЗМІН, ЦЕ СВІДОЦТВО ВВАЖАЄТЬСЯ НЕДІЙСНИМ.

 

ШТАТ НАЗВА ШТАТУ

 

СЕКРЕТАР ШТАТУ

 

Цей сертифікат не є дійсним для використання в межах Сполучених Штатів Америки, їхніх територій чи володінь

 

 

 

АПОСТИЛЬ

 

(Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)

 

 

 

1. Країна:    Сполучені Штати Америки

 

Цей офіційний документ

 

2. був підписаний  КИМ

 

3. який діяв у якості  ПОСАДА

 

4. містить проставлену печатку/штамп  ПЕЧАТКА

Засвідчено

 

5. у              МІСТО / ШТАТ             6. Дата                    ДАТА ЦИФРАМИ ТА ПРОПИСОМ

 

7. ким         Секретарем Штату, Штат НАЗВА ШТАТУ

 

8. під №      НОМЕР ЦИФРАМИ

 

9. Печатка/штамп                                                 10. Підпис  /підпис/

 

Печатка: Велика державна печатка штату назва Штату

 

Печатка: Офіс Секретаря Штату

 

Цей Апостиль засвідчує лише справжність підпису та якість особи, яка підписала цей офіційний документ, а також, де застосовно, відбиток печатки чи штампа, проставлених на офіційному документі.

 

Цей Апостиль не засвідчує змісту документа, на якому він проставлений.

 

Цей сертифікат не вважається Апостилем згідно з Гаазькою Конвенцією від 5 жовтня 1961 року, якщо він пред’являється у країні, яка не є членом цієї Конвенції. У таких випадках, сертифікат повинен бути пред’явлений консульському відділу місії, що представляє ту країну.

Форма Сек/Штату NP-40 SAC (вид. 07/2017)