Для скачивания: шаблон перевода свидетельства о рождении (Британия) с английского языка на украинский язык

НОМЕР БУКВАМИ ТА ЦИФАМИ

ВИПИСКА З РЕЄСТРУ

Відповідно до акту про реєстрацію фактів народження та смерті від 1953 р.

 

НАРОДЖЕННЯ

Реєстраційний номер НОМЕР ЦИФРАМИ

 

Реєстраційний округ                     МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ

Район                                             МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ

Адміністративний район              МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ

 

ДИТИНА

1.  Дата та місце народженнядата народження цифрами та прописом

Місце народження

2.      Ім’я та прізвище                Ім’я та прізвище

3.      Стать                                 Жіноча/Чоловіча

 

БАТЬКО

4.      Ім’я та прізвище                Ім’я та прізвище

5.      Місце народження            Місце народження

6.      Професія                           Професія

 

МАТИ

7.      Ім’я та прізвище                Ім’я та прізвище

8(а) Місце народження           Місце народження

8(b) Профессія                        Професія

9 (a) Дівоче прізвище              Дівоче прізвище

9 (b) Прізвище у шлюбі,

якщо воно відрізняється

від дівочого

10.  Місце проживання            Місце проживання

(якщо відрізняється від місця  

народження дитини

 

ЗАЯВНИК

 

11.  Ім’я та прізвище (якщо це не мати або батько)

12.  Тип родинного зв’язку                 Мати/Батько

13.  Адреса проживання (якщо відрізняється від вказаної у п.10)

14.  Я засвідчую, що вищевказані дані є коректними в міру моїх знань і переконань

ПРІЗВИЩЕ              Підпис заявника

15.  Дата реєстрації                  Дата

16.  Підпис реєстратора           Заступник реєстратора ПОСАДА, Прізвище та ініціали

17.  Ім’я та прізвище, дані після

Реєстрації

        

Ця копія є дійсною копією виписки з ввіреного мені реєстру

        

Прізвище та ініціали, ПОСАДА заступник реєстратора/підписано/             Дата ДАТА

 

УВАГА! ПІДРОБКА ЧИ ВИДОЗМІНА СВІДОЦТВА ТА ВИКОРИСТАННЯ ЧИ ВОЛОДІННЯ ФАЛЬШИВИМ СВІДОЦТВОМ Є АДМІНІСТРАТИВНИМИ ПРАВОПОРУШЕННЯМИ © Авторське право Великої Британії

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ДАНЕ СВІДОЦТВО НЕ Є ПОСВІДЧЕННЯМ ОСОБИ.

 

Серійний номер НОМЕР ЦИФРАМИ

 

 

АПОСТИЛЬ

(Гаазька конвенція від 5 жовтня 1961 року)

 

1. Країна                            Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

 

Цей офіційний документ

2. підписаний

Ім'я та прізвище

3. у якості

Посада

4.  містить поставлену печатку/штамп

 

Текст печатки або напис "Не використовується"

Підтверджено

5. в

МІСТО

ДАТА

7. 

ПОСАДА

8. за №

НОМЕР

9. Печатка/штамп : ТЕКС ПЕЧАТКИ

10. Підпис: Прізвище та ініціали

 

/підписано/

 

       

Тиснена печатка: ТЕКСТ ПЕЧАТКИ

Даний Апостиль призначений для використання поза межами Сполученого Королівства та підтверджує тільки підпис, печатку або штамп, яким скріплено документ. Цим не підтверджується справжність даного документу. Апостиль до цього документу було відксерено та засвідчено в Сполученому Королівстві для підтвердження підпису офіційної особи, що засвідчувала даний документ. Цим не підтверджується справжність проставленого підпису та зміст документу в порівнянні з оригіналом..

Якщо цей документ буде використаний у державі, яка не входить до країн Гаазької Конвенції від 5 жовтня 1961 року, то він повинен бути наданий до консульського відділу, який представляє цю країну.

Для того, щоб перевірити справжність даного Апостилю, відвідайте сайт www.verifyapostille.service.gov.uk