Для скачивания: шаблон перевода свидетельства о разводе на английский язык

Ukraine

The emblem of Ukraine 

DIVORCE CERTIFICATE

 

The marriage between husband    Прізвище ім'я та по-батькові

and wife                                         Прізвище ім'я та по-батькові 

is dissolved, whereof in Registry Book in РІК ЦИФРАМИ (year) МІСЯЦЬ ПРОПИСОМ (month) ДЕНЬ ЦИФРОЮ (day) there was made a corresponding record under No. НОМЕР ЦИФРАМИ 

Surnames after divorce: 

Husband Прізвище

Wife       Прізвище 

Place of registration     МІСЦЕ РЕЄСТРАЦІЇ

The state body that    ОРГАН, ЩО ВИДАВ ДОКУМЕНТ

issued the certificate

The certificate is issued to the citizen    Прізвище ім'я та по-батькові 

Date of issue                                МІСЯЦЬ ПРОПИСОМ ДЕНЬ ТА РІК ЦИФРАМИ 

Head of the branch of civil registration          /signature/        ПРІЗВИЩЕ ТА ІНІЦІАЛИ

Seal:(Переклад печатки, починаючи із зовнішнього контуру за годинниковою стрілкою)

Series ЦИФРИ ТА БУКВИ № ЦИФРИ