Для скачивания: шаблон перевода свидетельства о браке с украинского языка на польский язык

AKT MAŁŻEŃSTWA

Obywatel    ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ

                    (ПО-БАТЬКОВІ ЧЕРЕЗ ЗВОРОТ SYN АБО CÓRKA ТАКОГО-ТО)

                    (nazwisko, imię, nazwisko patronimiczne)

urodził się   РІК ЦИФРАМИ roku

Miejsce urodzenia: МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ

a obywatelka ПРІЗВИЩЕ ТА ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ

                    (ПО-БАТЬКОВІ ЧЕРЕЗ ЗВОРОТ SYN АБО CÓRKA ТАКОГО-ТО)

                    (nazwisko, imię, nazwisko patronimiczne)

 

urodzona РІК ЦИФРАМИ roku

Miejsce urodzenia: МІСЦЕ НАРОДЖЕННЯ

 

wzięli ślub   ДАТА ЦИФРАМИ roku

                           (dzień, miesiąc, rok)

 ДАТА ПРОПИСОМ

                           (cyframi i słownie)

o czym do rejestru Stanu Cywilnego РІК ЦИФРАМИroku, miesiąca МІСЯЦЬ ПРОПИСОМ dnia ДЕНЬ ЦИФРАМИ wniesiono odpowiedni zapis pod Nr НОМЕР ЗАПИСУ ЦИФРАМИ

 

Nazwisko po rejestracji Państwowej ślubu:

męża  ПРІЗВИЩЕ

żony  ПРІЗВИЩЕ

Miejsce rejestracji   МІСЦЕ ВИДАЧІ

                                           (nazwa imiejsce rejestracji stanu cywilnego)

                               СВІДОЦТВА ПРО ОДРУЖЕННЯ

                               (nazwa imiejsce rejestracji stanu cywilnego)

 

Data wydania ДЕНЬ ЦИФРАМИ МІСЯЦЬ ПРОПИСОМ РІК ЦИФРАМИ roku

/pieczęć urzędowa: – o nieczytelnej treści/

 

Kierownik biura rejestracji

stanu cywilnego /odręczny podpis – nieczytelny/

 

БУКВИ ЛАТИНИЦЕЮ Nr НОМЕР ЦИФРАМИ