Для скачивания: шаблон перевода свидетельства о браке с немецкого языка на украинский язык

Форма Б

1

Країна

Федеративна Республіка Німеччина

2

РАЦС в місті  НАЗВА МІСТА

3

Витяг з Реєстраційної книги шлюбів №       НОМЕР БУКВАМИ ТА ЦИФРАМИ

4

Дата і місце реєстрації шлюбу

День Місяць Рік    НАЗВА МІСТА БУКВАМИ

ДАТА ЦИФРАМИ

 

5

Чоловік

6

Дружина

7

Прізвище до укладання шлюбу

ПРІЗВИЩЕ

ПРІЗВИЩЕ

8

Ім’я, по батькові

Ім’я

Ім’я

9

Дата і місце народження

День Місяць Рік

ДАТА ЦИФРАМИ

НАЗВА МІСТА

День Місяць Рік

ДАТА ЦИФРАМИ

НАЗВА МІСТА

10

Прізвище після укладання шлюбу

ПРІЗВИЩЕ

ПРІЗВИЩЕ , дівоче прізвище  ПРІЗВИЩЕ

11

Інші відомості про шлюб

 

 

12

Дата видачі

День   Місяць   Рік

ДАТА ЦИФРАМИ

 

/підписано/                               Печатка: Відділ запису актів   

(Прізвище посадової особи)    громадського стану*Назва міста

   Підпис                                                         Печатка

 

 

 

Apostille*Апостиль

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961

Гаазька Конвенція від 5 жовтня 1961 року)

1. Країна   Федеративна Республіка Німеччина

Цей офіційний документ

2. було підписано              ПРІЗВИЩЕ

3. у якості                 посада

4. містить проставлену печатку/штамп

текст печатки

Засвідчено

5. у Назва міста                          6. дата Дата цифрами

7. ким     назва установи

8. під №  - номер цифрами та буквами

9. Печатка/штамп:                 10. Підпис:

Текст печатки

/підписано/

Прізвище та ім'я посадової особи

Посада