<
Бюро переводов Glebov
03049, г. Киев, ул. Брюллова 12, оф. 5
office@glebov.com.ua

Для скачивания: шаблон перевода диплома с русского на украинский


РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
Федеральна державна автономна освітня установа
Вищої освіти «Кримський федеральний університет
імені В.І Вернадського»
(ФДАОУ ВО «КФУ ім. В.І. Вернадського»)
м. Сімферополь

ДИПЛОМ
МАГІСТРА
З ВІДЗНАКОЮ
НОМЕР ЦИФРАМИ
ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ ТА КВАЛІФІКАЦІЮ
Реєстраційний номер
НОМЕР ЦИФРАМИ
Дата видачі
ДАТА ЦИФРАМИ» МІСЯЦЬ ПРОПИСОМ РІК ЦИФРАМИ


Цей диплом свідчить про те, що
Прізвище ім'я по батькові
засвоїв(ла) програму магістратури за
напрямом підготовки
07.04.04 Містобудування
та успішно пройшов(ла) державну
підсумкову атестацію
Рішенням Державної екзаменаційної
Присвоєна кваліфікація
магістр
протокол № НОМЕР ЦИФРАМИ від «ДАТА ЦИФРАМИ» МІСЯЦЬ ПРОПИСОМ РІК ЦИФРАМИ
Голова Державної екзаменаційної комісії Підпис Прізвище та ініціали
Керівник організації, який організовує освітню діяльність Підпис  Прізвище та ініціали
Підпис Прізвище та ініціали
Підпис Прізвище та ініціали
Печатка: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, федеральна державна автономна освітня установа вищої освіти, федеральний університет ім В.І. Вернадського, КФУ ім. В.І. Вернадського, 1149102049578 
Устный перевод

Услуги квалифицированных устных переводчиков для различных мероприятий.

Курсы иностранных языков

Glebov предлагает курсы иностранных языков. Возможны групповые и индивидуальные занятия.

Письменные переводы документов

Перевод документов как для частных лиц, так и для крупных компаний.

Заверение переводов

Все переводы, выполненные нашими переводчиками, мы можем заверить своей печатью или нотариально.