Для скачивания: шаблон перевода диплома с русского на украинский


РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ
Федеральна державна автономна освітня установа
Вищої освіти «Кримський федеральний університет
імені В.І Вернадського»
(ФДАОУ ВО «КФУ ім. В.І. Вернадського»)
м. Сімферополь

ДИПЛОМ
МАГІСТРА
З ВІДЗНАКОЮ
НОМЕР ЦИФРАМИ
ДОКУМЕНТ ПРО ОСВІТУ ТА КВАЛІФІКАЦІЮ
Реєстраційний номер
НОМЕР ЦИФРАМИ
Дата видачі
ДАТА ЦИФРАМИ» МІСЯЦЬ ПРОПИСОМ РІК ЦИФРАМИ


Цей диплом свідчить про те, що
Прізвище ім'я по батькові
засвоїв(ла) програму магістратури за
напрямом підготовки
07.04.04 Містобудування
та успішно пройшов(ла) державну
підсумкову атестацію
Рішенням Державної екзаменаційної
Присвоєна кваліфікація
магістр
протокол № НОМЕР ЦИФРАМИ від «ДАТА ЦИФРАМИ» МІСЯЦЬ ПРОПИСОМ РІК ЦИФРАМИ
Голова Державної екзаменаційної комісії Підпис Прізвище та ініціали
Керівник організації, який організовує освітню діяльність Підпис  Прізвище та ініціали
Підпис Прізвище та ініціали
Підпис Прізвище та ініціали
Печатка: МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ, федеральна державна автономна освітня установа вищої освіти, федеральний університет ім В.І. Вернадського, КФУ ім. В.І. Вернадського, 1149102049578