Для скачивания: шаблон перевода аттестата о среднем школьном образовании с украинского языка на польский язык

/godło Ukrainy/

UKRAINA

ATESTAT

o pełnym ogólnym średnim wykształceniu

Zamówienie numer НОМЕР ЦИФРАМИ РІК ЦИФРАМИ rok

 

 

ATESTAT

ПРІЗВИЩЕ

ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ

zdobył pełne ogólne średnie wykształcenie w РІК ЦИФРАМИ roku

w Technicznym liceum miasta Kijowa (НАЗВА УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ)

 

Dyrektor                /podpisano/             Прізвище та ініціали

 

/Piecięć: переклад тексту печатки за годинниковою стрілкою, починаючи із зовнішнього контура/

 

ДЕНЬ ЦИФРАМИ МІСЯЦЬ ПРОПИСОМРІК ЦИФРАМИ rok

БУКВИЦИФРИ

 

 

/godło Ukrainy/

DODATEK DO ATESTATU

o pełnym ogólnym średnim wykształceniu

ЦИФРИ БУКВИ № ЦИФРИ

 

DODATEK DO ATESTATU

o pełnym ogólnym średnim wykształceniu

БУКВИЦИФРИ 1

(bez atestatu nieważny)

ПРІЗВИЩЕ

(nazwisko, imię i imię ojca)

ІМ'Я ПО-БАТЬКОВІ

 

zdobył pełne ogólne średnie wykształcenie w РІК ЦИФРАМИ roku

w Technicznym liceum miasta Kijowa (НАЗВА УЧБОВОГО ЗАКЛАДУ).

(pełna nazwa edukacyjnego zakładu)

 

z takimi ocenami:

 

 

nazwa przedmiotu

ocena

Język ukrainski

osiem

Literatura ukraińska

dziesięć

Język angielski

dziesięć

Literatura krajów obcych

jedenaście

Historia Ukrainy

dziesięć

Historia Świata

dziesięć

Kurs „Człowiek i świat”

dwanaście

Prawoznawstwo

dziewięć

Ekonomika

jedenaście

Algebra i początki analizy

osiem

Geometria

siedem

Informatyka

jedenaście

Geografia

dziewięć

Biologia

dziesięć

Ekologia

jedenaście

Fizyka

dziesięć

Astronomia

jedenaście

Chemia

dziesięć

Fizyczna kultura

dwanaście

Obrona narodowa/Sanotarno-medyczne szkolenie

dwanaście

Kultura artystyczna

dwanaście

 

Przeszedł państwową końcową maturę z takich przedmiotów:

 

nazwa przedmiotu

ocena

Język ukrainski

Оцінка прописом

Język angielski

Оцінка прописом

Matematyka

Оцінка прописом

 

 

 

 

Średnia ocena

Середній бал цифрами

 

Pomyślnie przestudiował program fakultatywnych

Kursów: „НАЗВА КУРСУ ПРОПИСОМ

(nazwa)

Za ______________ osiągnięcie w

nauczaniu odznaczono

______________ medalem

 

Za szczególne zdobycze w

studiowaniu _______________

odznaczony

listem pochwalnym

 

Dyrector     /podpisano/             Прізвище та ініціали

 

Miejsce Piecięci

 

/Piecięć: переклад тексту печатки за годинниковою стрілкою, починаючи із зовнішнього контура/

 

ДЕНЬ ЦИФРАМИ МІСЯЦЬ ПРОПИСОМРІК ЦИФРАМИ

Rejestracyjny numer                   НОМЕР ЦИФРАМИ

Przedsiębiorstwo państwowe „pakiet oprogramowania”Zoria”. Zamówienie 731. 2016-II